Home / Bạn cần biết / Nhẫn cưới / Sưu tập nhẫn cưới PNJ 2010 Vàng Trắng Kim Cương
Sưu tập nhẫn cưới PNJ 2010 Vàng Trắng Kim Cương

Sưu tập nhẫn cưới PNJ 2010 Vàng Trắng Kim Cương

Nhẫn cặp

Mã Sản phẩm : GND1YA47552-47553.0

Gắn đá : Không

Chất liệu: Vàng 18K

Nhẫn cặp, Vàng 18K

Gía khoảng: ~ 5.000.000

Nhẫn cưới

Mã Sản phẩm : GND1WA04149.3

Gắn đá : Kim cương

Chất liệu: Vàng 14K

Nhẫn cặp, Vàng18K, Kim cương 2v KC1.9

Giá : ~4,890,000 VND

Nhẫn cưới

Mã Sản phẩm : GND1WA04101-4102.3

Gắn đá : Kim cương

Chất liệu: Vàng 14K

Nhẫn cặp, Vàng 14K, Kim cương 2v KC1.9

Gía khoảng: ~ 4,270,000 VND

Nhẫn cưới

Mã Sản phẩm : GND1WA04099.3-4100.3

Gắn đá : Kim cương

Chất liệu: Vàng 14K

Nhẫn cặp, Vàng 14K, Kim cương

Gía khoảng: ~ 7,830,000 VNDNhẫn cưới

Mã Sản phẩm : GND1WA04088-4089.3

Gắn đá : Kim cương

Chất liệu: Vàng 14K

Nhẫn cặp, Vàng 14K, Kim Cương 2KC 2.5 VVS1F

Gía khoảng: ~ 6,890,000 VND

Nhẫn cưới

Mã Sản phẩm : GND1WA47560-47561.0

Gắn đá : Không

Chất liệu: Vàng 14K

Nhẫn cặp, Vàng 14K

Gía khoảng: ~ 3,320,000 VND

Nhẫn cưới

Mã Sản phẩm : GND1YA47494-47495.3

Gắn đá : Kim cương

Chất liệu: Vàng 18K

Nhẫn cưới, Vàng 18K, Gắn đá Kim cương 1v 2.0 ly + 1v 2.6 ly

Gía khoảng: ~ 7,430,000 VND

Nhẫn cưới

Mã Sản phẩm : GND1YA47448.0-47449.5

Gắn đá : Kim cương

Chất liệu: Vàng 18K

Nhẫn cưới, Vàng 18K, Gắn đá Kim cương 2v 1.5 ly

Gía khoảng: ~ 5,510,000 VND

Nhẫn cưới

Mã Sản phẩm : GND1CA03432.3-3433.3

Gắn đá : Kim cương

Chất liệu: Vàng 18K

Nhẫn Cưới, Vàng 18K, Kim Cương

Gía khoảng: ~ 5,060,000 VND

Nhẫn cưới

Mã Sản phẩm : GND1YA36231-36232.0

Gắn đá : Không

Chất liệu: Vàng 18K

Nhẫn cặp, Vàng 18K

Gía khoảng: ~ 3,960,000 VND

Nhẫn cưới

Mã Sản phẩm : GND1CA36226-36227.3

Gắn đá : Kim cương

Chất liệu: Vàng 18K

Nhẫn cặp, Vàng 2 màu, Gắn đá kim cương KC 2.6VF + KC 2.0 SA

Gía khoảng: ~ 6,020,000 VND

Nhẫn cưới

Mã Sản phẩm : GND1WA47466-47467.0

Gắn đá : Không

Chất liệu: Vàng 14K

Nhẫn cưới, Vàng 14K

Gía khoảng: ~ 3,470,000 VND

(Đây chỉ là giá tham khảo. Mời các bạn xem giá chi tiết tại các cửa hàng chi nhánh của PNJ)

Được tìm kiếm:


nhẫn cặp v (96), kieu nhan cuoi dep (11)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Scroll To Top