Home / Bộ sưu tập áo cưới / Áo cưới từ trong truyện cổ tích
Áo cưới từ trong truyện cổ tích

Áo cưới từ trong truyện cổ tích

Áo cưới từ trong truyện cổ tích

Tìm hiểu thêm: bộ sưu tập áo cưới, áo cưới 2008, áo cưới Andre Kim, áo cưới Rivini, áo cưới Hàn Quốc, thuê áo cưới ở đâu, misskhue, trang điểm cô dâu Lấy cảm hứng từ những câu chuyện cổ tích, nhà thiết kế áo cưới Kirstie Kelly đã cho ra đời một bộ sưu tập váy cưới đẹp như... cổ tích. Đây là một số mẫu misskhue trích từ bộ sưu tập Thu 2008 của Kirstie Kelly.

Cảm hứng cho bộ sưu tập này là từ những người đẹp như: Nàng tiên cá Ariel, nàng Bạch Tuyết, cô bé Lọ Lem, người đẹp ngủ trong rừng, nàng Bella, công chúa Jasmine.

Nàng Belle trong "Người đẹp và quái thú"

Cô bé Lọ Lem Cinderella

Người đẹp ngủ trong rừng:

Nàng Bạch Tuyết:

Nàng Tiên Cá - Ariel:

Công chúa Jasmine (Aladin):(misskhue)


Tìm hiểu thêm: bộ sưu tập áo cưới, áo cưới 2008, áo cưới Andre Kim, áo cưới Rivini, áo cưới Hàn Quốc, thuê áo cưới ở đâu, misskhue, trang điểm cô dâu

Tìm với Google: bộ sưu tập áo cưới, áo cưới 2008, áo cưới Andre Kim, áo cưới Rivini, áo cưới Hàn Quốc, Áo cưới từ trong truyện cổ tích

4 comments

  1. Hi, cool post. I have been wondering about this topic,so thanks for writing.

  2. Hi, it’s a bit offtopic but may I ask you where did you get this blog template? I’m going to start bloggin as well, I’m a bit noob though but I really like it 😉 Let me know… Anyway, nice website! 😉

  3. watch eclipse online for free

    sup your article is very appreciated! I just bookkmarked this site :)

  1. Pingback: Anonymous

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Scroll To Top